top of page

חתימה טובה

ניתוח החתימה

  • אונליין

תיאור השירות

מפגש חד פעמי לגרפולוגים בלבד.​ החתימה, מרכיב משמעותי בניתוח הגרפולוגי הבא לשקף את הערכת העצמי של הכותב, כמעין כרטיס ביקור או תעודת זהות. מעבר לכך שהיא, החתימה, משקפת את תכונות החותם, נטיותיו ושאיפותיו, זיופה הוא מעניינה של הגרפולוגיה המשפטית. במובן מסוים ניתן לראות בברכה הזו 'חתימה טובה' כברכה גרפולוגית לכל דבר.


מפגשים קרובים


פרטי איש הקשר

054-4679746

gila.mkav@gmail.com


bottom of page