top of page

בחינות הסמכה -
גרפולוגיה מעשית, משפטית ופענוח ציורי ילדים 

המרכז מעניק תעודות הסמכה בשלושה תחומים: גרפולוגיה מעשית, גרפולוגיה משפטית ופענוח ציורי ילדים. אלה שיעמדו בדרישות הלימודים והבחינה המוצעת. תעודת ההסמכה מקנה חברות במרכז הישראלי לגרפולוגיה ומזכה בהנחה בכנסים מקצועיים ואירועים וכמו כן שותפות מלאה לדרך ולחזון.

בחינת ההסמכה המפורטת באתר הינה עבור גרפולוגיה מעשית. לגבי הבחינה בגרפולוגיה משפטית ובפענוח ציורי ילדים נא השאירו פרטים ונחזור אליכם.

מטרת הבחינה:

להעלות את רמת המקצועיות של הגרפולוגים. לצורך זה התגבש הרעיון לבצע אותה בשלבים ולאפשר מגוון התנסויות רחב לכל תלמיד ובכך לשפר את ביצועיו.

מי רשאי להבחן?

כל אחד ללא מגבלת גיל, בהצגת תעודת זהות.

שלמד את תוכנית הלימודים המומלצת בסך של 150 ש"א לפחות

כולל תירגול והכנה לבחינה. 

לרשימת ספרי הלימוד

ביבליוגרפיה

לרשימת ספרי הלימוד

לפירוט תוכנית לימודים מומלצת

נושאי הלימוד

לפירוט תוכנית לימודים מומלצת

bottom of page