top of page

מיסגור אותיות

"מסגור – הוא הפעולה המעצבת את המסגרת לגופה של אות..." (ישראל אודם, כתב יד והסתגלות קיומית, עמ' 77).
מסגור הוא למעשה הצורה הגיאומטרית של האותיות. הצורה הגיאומטרית הבסיסית מורכבת מציר אנכי וציר אופקי. לכל אות יש את שני הצירים. הציר האנכי של האותיות מייצג את האני הייחודי ואילו הציר האופקי מייצג את הקשר עם הזולת.

כאשר הציר האופקי מפותח, המשמעות היא זיקה חברתית וחיבור לסביבה. כאשר הציר האנכי מפותח, מבחינה חברתית יש בעיה של תקשורת וקשר.

קושי בתקשורת עם הסביבה יכול לבוא הרבה פעמים על רקע הצורך הטבעי לפתח ולגבש את הייחודיות שלנו. קודם אנו בונים את האישיות ורק אח"כ יוצאים החוצה. את המשוואה הזאת מאזן רצף האותיות שיוצר מילה ורצף המילים היוצרים משפט שמצביעים על הקשר אני- הזולת.

מסגור מעגלי - הצורה העגולה

העיגול הוא הצורה הסיבובית המושלמת. לחלקים שונים של אותיות שונות יש צורה של עיגול. העיגול הוא סמל הנצח, השלמות, המחזוריות של תופעות שונות בעולם. עצמים שיש להם צורה של עיגול הם התאים האטומיים, המולקולות, צורות של פרחים, שמש, ירח. זהו מוטיב שמופיע הרבה בטבע.

בכתב הצורה העגולה מסמלת את הרגש והיא אף קשורה ליצירתיות ודינמיות. העיגול מורכב מקמר וקערה. ילדים ומתבגרים בתחילת תקופת ההתבגרות כותבים בד"כ בכתב יד עגול. כאשר כתב יד עגול מופיע אצל מבוגרים, הדבר יכול להצביע על ילדותיות ותלותיות, נטייה לאהבה עצמית, נרקיסיסטיות, חוסר עמוד שדרה, חוסר בגרות, כניעות וחוסר אסרטיביות.

אנשים הכותבים בכתב יד מעוגל הם בד"כ כנועים יותר וגמישים יותר, מעדיפים פשרה על ויכוח, אבל בכל מה שנוגע לביתם הם רכושניים וקנאים וילחמו עבור כל אלה כאשר ביטחונם מאוים. כותבים אלה הם אמוציונאליים והם מוצאים סיפוק בחוויות שהם חווים במציאות הריאלית יותר מאשר בתחום האבסטרקטי.

הצורה העגולה מצביעה על ניסיון להדגיש באופן זהה את הכתב האנכי והאופקי. לפעמים נוצר כתוצאה מכך מתח המלווה בלחץ אל שטפי. אולם כאשר שאר האלמנטים חיוביים הצורה העגולה מייצגת קואורדינציה נפשית ומוטורית גבוהה. דבר האופייני למוזיקאים.

לולאה

בעברית הלולאה מופיעה ב-ל, בתוך ה- צ, ד, ג, ז, ע, ש. הלולאה היא מעין חבית שבתוכה נמצאים הרגשות. אנשים שמשתמשים בכתב היד בלולאות שמים את הדגש על הרגש ועל התחושות שלהם והחוויות הרגשיות יותר מאשר על אספקטים הגיוניים של דברים. הם בדרך כלל אנשים שיודעים לגלות אהדה כלפי הזולת, ערים ומבינים את סביבתם. לעיתים קרובות אנשים כאלה די אינטואיטיביים. התגובות שלהם יותר ספונטניות ופחות מחושבות והם מביעים את דעותיהם בצורה מוחצנת.

יצירתיות מנותבת לאמנות חושית כגון פיסול וציור ריאליסטיים, פחות לאבסטרקטיות.

כאשר הלולאות מאוזנות זה מצביע על מצב אמוציונאלי מאוזן.

כאשר הלולאות מוגזמות אז לכותב יש צורך בחבית גדולה יותר כדי להכיל את שפע האמוציות שבתוכו. זו אינדיקציה לאמוציונאליות מוגברת ונטייה לעולם פנטזיות.

כאשר הלולאות מצומקות, קרוב לודאי שלרגשות הכותב אין מוצא ותיעול טוב. יכולתו לבטא רגשות מוגבלת. לולאות עם קוים מכסים, מצביעות על כותב בעל עכבות בתחום הרגשי. כותב שאינו יכול להביע רגשות באופן חופשי, כבול מבחינה רגשית. כותב זה דוחק את רגשותיו ולרוב הוא מתוח. קרוב לודאי שבכתב זה נגלה עוד סימנים של פחד, זהירות ומתח.

מסגור אליפטי - האליפסה

היוונים גרסו כי המעגל הוא הצורה השלמה, הוא מייצג לידה, התבגרות, כמילה ומוות. לעומת זאת באליפסה הם ראו חוסר, משום שהיא נוצרת ע"י הארכת ציר אחד על חשבון ציר אחר.

אליפסה עומדת: הגובה גדול מהרוחב. בצורה זאת גוברת התפתחות האני על התפתחות הקשרים עם הזולת, הן מבחינה חיובית בונה והן מבחינה שלילית של התפתחות האנוכיות.

אליפסה שוכבת: הרוחב גדול מהגובה. היא מעידה על כותב המגביל את ייחודו לטובת הזיקה לזולת. יכול להיות עקב לחצים פנימיים או בשל אהבת הזולת והזיקה לעשייה.


הקו הישר

כאשר הכותב משתמש בקו הישר במקום הלולאה יש להתייחס לאותיות אלו כאל פישוט/שילוד. כאן הכותב שם דגש על האספקט הקונספטואלי מאשר על התוכן האמוציונאלי של החוויה. המגמה היא להימנע מתגובה רגשית ע"י אינטלקטואליזציה של הרגש. הקו הבודד הישר מצביע על יעילות על שליטה ברגשות, גישה ישירה ועניינית והעדפה לפעול במקום להגיב בצורה אחרת. בהחלטות נכנס אלמנט של חישוב. בכותב זה יתגלו תכונות כמו עצמאות, בגרות, כושר החלטה מהיר ושימת דגש על העיקר מבלי להתחשב בפרטים שאינם רלוונטיים לעצם העניין.


מסגור מרובע - הצורה המרובעת

אורך ורוחב האות שווים. הצורה המצביעה על מטריאליזם. הכותבים בצורה זו אוהבים רכוש ובטחון ואת ההגנה שהרכוש מקנה. לכותבים אלה יש בד"כ שתי רגליים על הקרקע. פרקטיים, מתודיים ועקשנים. קשה לשכנע אותם כאשר פונים לרגש שלהם והם זקוקים לעובדות משכנעות. קשה להם להביע את צורכיהם האישיים וקשה להם להבין את צרכי הזולת. לפעמים יש להם צורך בהתבודדות. צורך שנובע מהפחד לאבד את עצמאותם או לתת חלק מעצמם. השגת בטחון באמצעות עצמאות, והמנעות מאכזבות ע"י המנעות מיחסים בינאישיים.


אותיות מרובעות – דומות לכתב דפוס

מצביע על אגוצנטריות, נטייה לאגור, על הצורך בביטחון, זהירות ורצון לעשות דברים בדרך הבטוחה. תפיסת מציאות לא בהירה.


מסגור מלבני – צורה מלבנית

מלבן עומד. גישה אגוצנטרית יותר מאשר באליפסה העומדת. מלבן שוכב מצביע על מרובעות ביחסים בינאישיים.

מסגור משולש - צורה המשולשת

צורת המשולש היא הצורה הגיאומטרית החסכונית ביותר. היא מצביעה על מתח, מרירות, תסכול, עצבנות ותוקפנות. במובן החיובי יותר יכול להצביע על תקיפות, ביקורתיות, כוח רצון, יכולת הפרדה בין עיקר לטפל ובהירות מחשבתית.

נבדיל בין שתי מגמות המשולש:

· הפונה כלפי מעלה - מסמל חריפות שכלית וחיפוש אחר תשובות איכותיות, לפעמים לדברים שקשה לפענח אותם. לעיתים אידיאליזם ועקשנות, קושי להזיז את הכותב מעמדתו. מצביע גם על עצבנות, מזג סוער, כעס, עוינות וקוצר רוח.

· הפונה כלפי מטה - מצביע על כך שהכותב משתמש בהיגיון כדי להבין מצבים רגשיים. הרגש מבחינתו קיים בלי הוכחה, והכותב רוצה לקבל על כך הוכחה. הוא בעל ביקורת עצמית, חשיבה אנליטית והגיונית, היחס שלו לאהבה הוא אינטלקטואלי. לעיתים קרובות ינחל אכזבות בחיפוש אחר בן זוג אידיאלי או בניסיון ליצור את המשפחה האידיאלית. הוא יהיה אגרסיבי, אגרסיה שיכולה להתבטא מבחינה אמוציונאלית ופיזית.

· משולש הפונה ימינה - הכותב ביקורתי כלפי עברו וכלפי מערכות היחסים שהיו לו בעבר. יש כאן עוינות ואגרסיביות המופנית כלפי אירועים מהעבר. הכותב יכול להרגיש מרירות שנובעת מהרגשה שהתייחסו אליו בצורה לא הוגנת.

· משולש הפונה שמאלה - אדם קפריזי אבל אמביציוזי ובעל כושר ביצוע. אגרסיבי בכל הנוגע למטרותיו ותכניותיו. ביקורתי כלפי הזולת, אינו רואה איתו עין בעין כיצד העולם צריך להיראות, בד"כ פסימי בחיי היומיום.כתב מס' 1 -

כתיבה עם צורה משולשת – מכוונת לשמאל ולימין – ביקורתיות, אגרסיביות, אך מכוון מטרה, אמביציוזי וביצועיסט. אבל מריר ופסימי.

לולאות מכווצות, מצומקות, קושי בהבעת רגשות, מדחיק רגשות ומעכב את ביטוין, מתוח.


כתב מס' 2 –

כתיבה מרובעת, כמעט דפוס, בכתיבה די איטית ומעוכבת. מעיד על צורך בביטחון, עשיית דברים בדרך הבטוחה, צורך בביטחון ויציבות באמצעות רכושנות. בכתב יש פחד וחשש להתקדם.


כתב מס' 3 –

כתב עגול, ילדותיות ותלותיות, נחמדות, הצמדות למוכר והעדפת פשרה על ויכוח. צורך בתחושת שייכות ותשומת לב. חוסר בגרות ועמוד שידרה.


כתב מס' 4 –

אליפסה עומדת: הגובה גדול מהרוחב. בצורה זאת גוברת התפתחות האני על התפתחות הקשרים עם הזולת, הן מבחינה חיובית בונה והן מבחינה שלילית של התפתחות האנוכיות.


289 צפיות0 תגובות
bottom of page