top of page

גרפותרפיה - קבוצת עבודה

מעוניינים להירשם?
מלאו את הפרטים בטופס המצורף או צרו עמנו קשר בטלפון

054-4679746

תודה! ההודעה נשלחה

10 מפגשים חודשיים

 

הגרפולוגיה מלמדת אותנו שניתן לאפיין אישיותו של אדם על פי כתב היד, אך האם אישיותו תשתנה אם ישנה את כתב יד? לתהליך זה אנו קוראים גרפותרפיה. הצורך בגרפותרפיה עולה כשצריך לשנות את הכתיבה, הכתב לא ברור או שיש קושי פיזי המעוות את הכתיבה. הגרפותרפיה הינה אמצעי טכני המבוסס על כתב היד אשר אמור לסייע באופן ישיר בשינוי הכתיבה או באופן מהותי בשינוי המערך הנפשי. חשוב לפרש גם את המושג –דיסגרפיה בהקשר הזה. בעקבות בעיות הדיסגרפיה שנוצרות בגילאים מוקדמים התפתח המושג גרפותרפיה ויש לו שני מאפיינים עיקריים: תיקון הליקוי שנוצר בגיל הזה בעקבות הקשיים שהזכרנו ובהיעדר בעיות נוירולוגיות מובהקות, תיקון זה ידוע בשם : רה אדוקציה – חינוך מחדש של פעולת הכתיבה. והמאפיין השני הוא כיוון יותר תרפויטי – ריפוי ליקויים אישיותיים באמצעות הכתב. אחת הדרכים המרכזיות בביצוע הגרפותירפיה נוגעת בעקרון ההרפיה. תירפיה ממושכת ומדורגת שמתחלקת בן תרגילי גוף לתרגילי רישום וציור. אך גם ישיבה נכונה, אחיזה נכונה של העט, ציור צורות יסוד ועוד. גרפולוגים מציעים היום גרפותרפיה באופן אינטואיטיבי אחרי שאבחנו את כתב היד ועמדו על הטעון תיקון. עם זאת, נראה שהתחום עדיין בחיתוליו ואין כללי עבודה ברורים. לאור עובדה זו אנו קוראים לכם הגרפולוגים להצטרף לקבוצת עבודה חוקרת במטרה לגבש כללי יסוד.

תהליך העבודה:

אנו מציעים 10 מפגשים שנתיים בהם יפגשו גרפולוגים שעוסקים בצורה כזאת או אחרת בליווי נועצים לשינוי. קבוצת העבודה תערוך במהלך השנה מספר מדגמים כדי להראות שינויים מוכחים בכתב היד. בנוסף תסקור הקבוצה באופן רחב היקף את כל הידע, המחקרים והמאמרים המצויים בתחום. כל גרפולוג יקבל על עצמו מספר נועצים עליהם יבצע את הגרפותרפיה ויתחייב לחשוף ולהציג את המקרים בתום 10 מפגשים. בתהליך נערוך היכרות עם הנועצים, ילדים, מתבגרים או מאובחנים כדיסגרפיים, נבצע אבחון מעמיק ונעמוד על הקשיים המרכזיים באישיותו ונגדיר את מוקד התיקון. הבעיה מול הפתרון. נבצע מספר שלבים לרכישת הרגלי כתיבה 'טובים'. תרגילי הרפייה – לאיזון, קואורדינציה, כתיבה תוך תהליך הירגעות. רישום וציור. כתיבת משפטים חיוביים. גם הנועצים יצטרכו לסכם את השינוי שחל בהם, החוויה שעברו ויסכימו להיות במעקב בהמשך. בתום שנת עבודה נציג את הממצאים ואלה יהוו את הבסיס לפתיחת קורס גרפותרפיה מקצועי לכלל הגרפולוגים.

bottom of page