top of page

גרפולוגיה ואניאגרם

מעוניינים להירשם?
מלאו את הפרטים בטופס המצורף או צרו עמנו קשר בטלפון

054-4679746

תודה! ההודעה נשלחה

קורס בן 12 מפגשים,

48 ש"א.

מנחת הקורס: לאה גרינולד

גרפולוגית ומאמנת אניאגרם מוסמכת

תורת האניאגרם מתארת תשעה טיפוסי אישיות המייצגים תשע נקודות מבט שונות על החיים. מאחורי כל נקודת מבט נעוצה אמונה בסיסית שמשפיעה על הדרך בה נתפס העולם. זו אמונה בסיסית לא מודעת, היא מתנהלת מאחורי הקלעים ומשפיעה על דרך קבלת ההחלטות שלנו ועל מערכות היחסים שלנו. תורת האניאגרם משמשת כלי אבחוני יעיל ביותר וגם מהווה כלי להתפתחות וצמיחה אישית המסייע לאדם להשתחרר מהתבניות שמקבעות אותו.

נושאי הלימוד :

מפגש המבוא יוקדש ללימוד מודל האניאגרם על מורכבותו: טיפוס ראשי, טריו, מרכזים, כנפיים, חיצים, דרגות התפתחות, אינסטינקטים, שלשות הרמוניות. במפגשים 10-2 נעמיק בכל מפגש בטיפוס אחר, נפרט נקודת מבט, אמונה בסיסית, מתנות, מחירים, צורך עיקרי, פחד עיקרי האופייניים לכל טיפוס והמייחדים אותו מטיפוסים אחרים, כמו כן נלמד על נתיבי הצמיחה וההתפתחות המומלצים עבור כל טיפוס. נדגיש שתיאור הטיפוס לפי האניאגרם שם את הדגש במניעים הנסתרים, מעבר להתנהגות הגלויה. בכתב היד: מהם הסימנים הגרפולוגיים האופייניים לכל טיפוס? נדגים כל טיפוס בכתבי יד שונים ומגוונים תוך הדגשת הבדלים הנובעים מכנפיים או מטיפוסי משנה. כגרפולוגים- נלמד את חוקי ה"עשה ולא תעשה" שיש לזכור בעבודה עם כל טיפוס. מפגשים 12-11 יוקדשו להתנסות ותרגול החומר הנלמד על כתבי יד ולעבודת סיכום. המשתתפים יקבלו חומר מסוכם שכולל הסבר רעיוני על מודל האניאגרם ומושגי מפתח שקשורים למודל, וכן סיכום של תיאור הטיפוסים והסימנים הגרפולוגיים האופייניים לכל טיפוס.

bottom of page